Življenjepis

V letih . . .

. . . se je zgodilo.

1950

rojen 8. avgusta v Ljubljani

1957-1969

obiskoval osnovno šolo in gimnazijo v Ljubljani

1969-1973

dodiplomski študij tehnične matematike, Univerza v Ljubljani

1973-1981

asistent, Univerza v Ljubljani

1976

magisterij iz matematike, Univerza v Ljubljani

1976/1977

služenje vojaškega roka

1980

doktorat iz matematike, Univerza v Ljubljani (Mentor: Ivan Vidav)

1981-1987

docent, Univerza v Ljubljani

1987-1992

izredni profesor, Univerza v Ljubljani

1992 do sedaj

redni profesor, Univerza v Ljubljani